BOWENOVA METODA

Bowenova technika patří mezi holistickou, zcela neinvazivní a velmi šetrnou techniku. Jedná se o velmi účinný způsob ovlivňování organismu prostřednictvím nenásilného působení na pohybový aparát. Tuto metodu vyvinul v 50. letech 20. století v Austrálii muž jménem Thomas A. Bowen. Základem celého Bowenova systému se stala specifická masážní technika, dnes označovaná jako Bowenův pohyb. Jedná se o velmi unikátní pohyb, který spočívá ve zvláštním způsobu ovlivňování napětí svalů a svalových skupin prostřednictvím jemné manipulace s vrstvami kůže a podkoží. Touto reflexní stimulací se přímo ovlivňují nervová zakončení v kůži, podkoží a ve svalech. K ovlivnění dochází tlakem, tahem při vytváření kožní řasy a vibrací tkání, která vzniká při poslední fázi Bowenova pohybu. Uvedené impulsy se pohybují pod hranicí bolestivosti a nemohou tedy vyvolat vznik obranného spasmu, neboť se jedná o velmi jemný tlak, asi jako bezbolestný tlak na oční kouli.

Většina míst, na kterých se Bowenův pohyb provádí, se nachází v těsné blízkosti akupunkturních bodů, povrchově uložených nervových pletení nebo lymfatických cest. Šetrný impulz vyvolává odezvu receptorů uložených v kůži, podkoží, úponech a svalech. Z těchto receptorů se signál přenáší do CNS , zpátky do oblasti bezprostředně ovlivňované a následně do dalších oblastí, které jsou s touto oblastí reflexně propojené. V důsledku uvolnění spasmů, které utlačují cévní a nervový systém dochází ke zlepšení svalové činnosti, funkce mízního – lymfatického systému a samozřejmě prokrvení a výživy svalů. Velmi často dochází i k psychickému uvolnění. V této souvislosti zde můžeme hovořit o harmonizaci toku čchi v těle a odstraňování bloků na energetické úrovni. Podle zahraničních pramenů bylo zjištěno, že tato technika „pracuje“ v těle klienta ještě minimálně 4 až 5 dní po aplikaci. Doporučuje se v období pěti dnů nechat organismus v klidu, aby pozitivně reagoval na provedenou masáž. Další aplikace této techniky v uvedeném intervalu pěti dnů působí jako prodloužení předchozí masáže.

V případě Bowenovy masáže se používají sestavy, které ovlivňují určité, problematické části těla. Vždy se začíná základní sestavou na ošetření těla, která tělo zharmonizuje a připraví na další masáž, která je již zaměřená na konkrétní problém klienta. Základní ošetření těla je důležité, protože se tím

předchází bouřlivým reakcím organizmu, které by mohly cílené sestavy bez předchozí základní aplikace vyvolat. Po masáži často dochází až k neobvyklým reakcím těla. V některých případech dochází i k odstranění zdravotních problémů, které jsme původně ani neměli v úmyslu ovlivnit.

Instrukce pro klienta po masáži: Z masérského stolu sestupujte oběma nohama najednou, oblékejte se vsedě, neseďte na jednom místě déle než 30 minut, dodržujte pitný režim, v den masáže se vyvarujte nadměrné fyzické zátěže, sauny a horké sprchy. V průběhu následujících pěti dnů nezatěžujte organismus nadměrnou námahou a dejte si čas, aby Vaše tělo mohlo aktivizovat své vlastní regenerační schopnosti.

Copyright © 2011, www.jaroslavajandova.cz - všechna práva vyhrazena