PRÁNANADI

Co je pránanadi ?  Jedná se o tibetskou léčebnou terapii, která se provádí přikládáním rukou.  Tibet… pokud člověk v Evropě uslyší toto jméno z emě, ležící v Himálájích, okamžitě si představí tajuplný svět klášterů. Snad díky své nedostupnosti zůstal strážcem dávných znalostí světa. Pro civilizaci a všechny její stíny je těžké dostat se tam, kde ještě lidé žijí v souladu s přírodou.
Pránanadi vzniklo ze dvou slov sanskrtského původu.  Prána znamená absolutní energii, univerzální životní sílu. Nadi znamená kanál, řečiště, žíla, koryto. Pránanadi tedy znamená kanál absolutní energie, kanál univerzální životní síly.

Touto starověkou technikou,  vyvinutou v tibetských klášterech, je přikládáním rukou na konkrétní místa přiváděna do těla pránická energie, což je univerzální forma energie, která podporuje životní procesy a funguje na všech úrovních. Představte si, že energetický systém lidského těla je protkán soustavou kanálků-nadi, které do tohoto  systému přivádí energii. Tyto nadi musí být pro energii průchozí. Pokud energie správně neproudí, nadi nejsou  v pořádku. Terapií se tyto nadi „čistí“ a uvádějí do funkčního stavu. Touto metodou - přikládáním rukou – se vytváří most mezi tělem a myslí. Je to velký zážitek, že samoléčení se spouští dotekem jiné osoby.
Terapie pránanadi ve svém výsledku podporuje proces rozvoje osobnosti, má pozitivní vliv na léčebné procesy, zmírňuje bolest, pomáhá překonávat strach, stres, úzkost, deprese, podporuje sebevědomí.
Tato terapie  nenahrazuje klasickou léčbu lékařem a ani nemá za cíl stanovit diagnózu, ale může pomoci pochopit příčinu.
Hlavní smysl tohoto pránického léčení vidím v tom, že pomáhá člověku pochopit zdroj své vlastní síly a následně ho přijmout.

Jak probíhá terapie:

Metoda spočívá v přikládání rukou terapeuta na přesně stanovených pozicích na těle klienta. Jedna pozice trvá 2 - 3 minuty. Délka jedné terapie je tedy cca 2 hodiny . Klient při terapii leží na zádech, přibližně v polovině terapie se otáčí na břicho, aby se mohlo pokračovat v přikládání rukou na záda. Terapie probíhá v klidném prostředí při relaxační hudbě.
Terapie není možné poskytnout pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo návykových látek.
Copyright © 2011, www.jaroslavajandova.cz - všechna práva vyhrazena